Anunt – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei SMEENI

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei SMEENI, și a satelor aparținătoare ALBEȘTI, BĂLAIA, CĂLȚUNA, MOISICA, SMEENI, UDAȚI-LUCIENI, UDAȚI-MÂNZU şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei SMEENI, în şedinţa ordinară din luna februarie 2021.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Smeeni, până la data de 20.02.2021  sau se vor comunica prin fax la nr. 0238732549 sau prin e-mail, la adresa: primariasmeeni@gmail.com.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Bookmark the permalink.
Inapoi