Proiect – „Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”

Implementarea proiectului „Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati” , Cod MySMIS 2014+:130164, cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3- Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.1.Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive , cu accent pe somerii de lunga durata , lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie.

Citeste mai mult

Anunt – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei SMEENI

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei SMEENI, și a satelor aparținătoare ALBEȘTI, BĂLAIA, CĂLȚUNA, MOISICA, SMEENI, UDAȚI-LUCIENI, UDAȚI-MÂNZU şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei SMEENI, în şedinţa ordinară din luna februarie 2021. Citeste mai mult