Cultură şi educație

Cultura
În comună funcţionează în prezent 3 biblioteci, (doua şcolare şi una publică) şi un cămin cultural care este în administrarea primăriei, spaţiu închiriat, cu destinaţie comercială şi de producţie.

Educaţia
În comuna Smeeni funcţionează unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar primar, gimnazial şi liceal.
Grupul Şcolar Agricol Smeeni, la profilul liceal are secţii de resurse minerale şi protecţia mediului iar Şcoala de arte şi meserii pregăteşte specialişti în electromecanică.
În comuna Smeeni mai funcţionează 3 şcoli de coordonare în satele Smeeni, Albeşti şi Udaţi-Mânzu şi 10 şcoli cu clasele I -IV si grădiniţe.
Numărul cadrelor didactice care activează în aceste unităţi de învăţământ este de 88.

Comments are closed.