Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 72/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/12/28
HCL 71/2020privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar 2021 – 20222020/12/28
HCL 69/2020privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Vlaicu Georgiana2020/12/28
HCL 68/2020privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stănescu Ion2020/12/28
HCL 67/2020privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local al comunei Smeeni în Adunările Generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și în Adunarea Generală a Acționarilor TRANS BUS SA la care comuna Smeeni este membru asociat2020/12/28
HCL 66/2020privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii pentru anul 20212020/12/28
HCL 65/2020privind stabilirea si indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni pentru anul 20212020/12/28
HCL 64/2020privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Smeeni2020/12/28
HCL 63/2020privind aprobarea rectificării bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/12/22
HCL 62/2020privind aprobarea modificării și completării Planului de achiziții și investiţii pentru anul 20202020/12/22
HCL 61/2020privind aprobarea promovării proiectului“Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni – satele aparținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014- 2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale, Obiectivul Specific 8.2, Cod apel: POIM/859/8/2/Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale2020/12/22
HCL 60/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/12/18
HCL 59/2020privind aprobarea rectificării bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/12/16
HCL 58/2020privind aprobarea asocierii/cooperării UAT Smeenicu UAT Gheraseni în vederea depunerii proiectului “Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni – satele apărținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău”2020/12/11
HCL 57/2020privind aprobarea achiziţionării unui miniexcavator2020/11/09
HCL 56/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-lui Dumitrașcu Ionel2020/11/09
HCL 55/2020privind delegarea reprezentanţilor Consiliului local Smeeni în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat aflate pe raza U.A.T. Smeeni, în anul școlar 2020-20212020/11/09
HCL 54/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ioniţă Elena2020/11/09
HCL 53/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-lui Ciobanu Ion2020/11/09
HCL 52/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ionescu Simona2020/11/09
HCL 51/2020privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stan Viorel Aurel2020/11/09
HCL 50/2020privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate privind proiectul ”EXTINDERE ŞI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL DE BOLI CRONICE, COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU”2020/11/09
HCL 49/2020privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Negoiță Veronica Lilica Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău2020/11/09
HCL 48/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/11/09
HCL 47/2020privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Smeeni, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/10/27
HCL 46/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Smeeni, judeţul Buzău2020/10/27
HCL 45/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/27
HCL 44/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/10/15
HCL 43/2020privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni„ la care comuna Smeeni este membru asociat2020/10/15
HCL 42/2020privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/09/24
HCL 41/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/09/15
HCL 40/2020privind însuşirea raportului de activitate a asistenţilor personali pe semestrul I al anului 20202020/09/15
HCL 39/2020privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2020/09/15
HCL 38/2020Pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.24/15.07.2020, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului proiectului „Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 92020/09/15
HCL 36/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/08/18
HCL 35/2020Pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.24/15.07.2020, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului proiectului „Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 92020/08/18
HCL 34/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/08/18
HCL 33/2020privind alocarea unei sume Liceului Tehnologic Agricol Smeeni și Școlii Gimnaziale Smeeni2020/07/31
HCL 32/2020privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/07/31
HCL 31/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/07/31
HCL 30/2020privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren extravilan ,în vederea înfiinţării unei stații de coborâre de presiune a gazelor naturale, în cadrul proiectului “Înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Smeeni,cu satele :Smeeni, Bălaia,, Moisica , Albeşti, Udaţi-Mânzu ,Udaţi-Lucieni și Călţuna, județul Buzău”2020/07/31
HCL 29/2020privind acordarea unei prime de instalare medicului Solcan Sabina Alexandra din cadrul Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/07/31
HCL 28/2020privind repartizarea unei sume Parohiei Udați-Mânzu2020/07/15
HCL 27/2020privind aprobarea Regulamentului ,a procedurilor de emitere și implementare a formatului unic de card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Smeeni2020/07/15
HCL 26/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/07/15
HCL 25/2020Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Sub Masura 7.2 prin P.N.D.R. , al comunei Smeeni, județul Buzău2020/07/15
HCL 24/2020privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico- economici si a bugetului proiectului „Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 92020/07/15
HCL 23/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Smeeni in Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/07/15
HCL 22/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/07/15
HCL 21/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/05/29
HCL 20/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/05/04
HCL 19/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău, pe anul 20202020/04/30
HCL 18/2020privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societãții Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău2020/04/30
HCL 17/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău, pe anul 20202020/04/14
HCL 16/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/04/14
HCL 15/2020privind aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale,, cod SMIS 1269242020/03/31
HCL 14/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/03/31
HCL 13/2020privind repartizarea unor sume unitaţiilor de cult locale Parohia Sălcioara şi Parohia Smeeni2020/02/28
HCL 12/2020privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii legii 416/20012020/02/28
HCL 11/2020privind aprobarea utilizării drumurilor comunale şi de exploatare aflate în proprietatea UAT Smeeni de către SC NET ACCESS S.R.L. pentru implementarea obiectivului : „Construire retea fibră optică subterană şi aeriană în judeţul Buzău”2020/02/28
HCL 10/2020privind implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție: Studiu de fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Smeeni , judeţul Buzau ”2020/02/28
HCL 9/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/02/20
HCL 8/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al „Serviciului Apa-Canal”, pe anul 20202020/01/31
HCL 7/2020privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/01/31
HCL 6/2020privind aprobarea desemnării doamnei Predescu Olga ca persoană responsabilă cu Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale2020/01/31
HCL 5/2020privind însuşirea raportului de activitate a asistenţilor personali pe semestrul II al anului 20192020/01/31
HCL 4/2020privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni„ la care comuna Smeeni este membru asociat2020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/01/31
HCL 2/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/01/31
HCL 1/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 106/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Muti Mariana2019/12/31
HCL 105/2019privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2019/12/31
HCL 104/2019privind stabilirea si indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni2019/12/31
HCL 103/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Tudose Alex2019/12/31
HCL 102/2019privind modificarea H.C.L. 7/28.02.2019 privind suspendarea activităţii SC OVERSET SERDIS SRL2019/12/31
HCL 101/2019privind aprobarea anularii obligațiilor bugetare principale si accesorii restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local până la data de 31.12.2014 ,de către contribuabilii aflati in stare de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare , de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni2019/12/31
HCL 100/2019privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar 2020 – 20212019/12/31
HCL 99/2019privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii pentru anul 20202019/12/31
HCL 98/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/23
HCL 97/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/20
HCL 96/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/17
HCL 95/2019rivind repartizarea unei sume unitaţii de cult locală Parohia Udaţi2019/11/30
HCL 94/2019privind aprobarea rectificarii nr.6 bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/11/30
HCL 93/2019privind aprobarea organigramei si statul de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2019/11/30
HCL 92/2019privind alocarea unei sume Şcolii Gimnaziale Smeeni2019/11/30
HCL 91/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Lemnaru Florentin2019/11/30
HCL 90/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Moldoveanu Daniela2019/11/30
HCL 89/2019privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ioniţă Elena2019/11/30
HCL 88/2019privind anularea datoriei Liceului Tehnologic Agricol Smeeni înregistrată prin consumul de apă furnizată din sistemul public de alimentare cu apă administrat de către Serviciul Apă-Canal Smeeni2019/11/30

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Smeeni 2011 – 2019

Comments are closed.