HCL 58/2020

privind aprobarea asocierii/cooperării UAT Smeeni
cu UAT Gheraseni în vederea depunerii proiectului “Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni – satele apărținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău”

Bookmark the permalink.
Inapoi