HCL 61/2020

privind aprobarea promovării proiectului“Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni – satele aparținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014- 2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale, Obiectivul Specific 8.2, Cod apel: POIM/859/8/2/Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

Bookmark the permalink.
Inapoi