Anunțuri publice

Anunt - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei SMEENI

2021-01-21 13:54:54

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei SMEENI, și a satelor aparținătoare ALBEȘTI, BĂLAIA, CĂLȚUNA, MOISICA, SMEENI, UDAȚI-LUCIENI, UDAȚI-MÂNZU şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei SMEENI, în şedinţa ordinară din luna februarie 2021.


Anunt - Depunere solicitare acord mediu - Proiect

2020-12-17 16:38:00


Anunt nr. 8248 - Acte administrative fiscale - 10.11.2020

2020-11-10 19:50:39


Anunt gestionare reclamatii - Proiect

2020-11-10 17:31:49


Anunt consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM)

2020-11-02 17:22:22


WiFi4EU Internet gratuit in locuri publice

2020-06-30 08:44:28


Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

2020-03-26 21:35:00
Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

2020-03-23 15:42:00

Vă transmitem MODELUL declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020.


Anunt - Declaratii - Ordonanta Militara nr. 2

2020-03-23 12:12:41


Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 - privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19

2020-03-23 10:15:00

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 - Măsuri de urgență

2020-03-19 21:14:00

Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 17:54:00


Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:05:51

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București


Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

2019-03-29 15:02:52

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale


Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

2019-03-01 20:58:01

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro


SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

2017-11-24 18:31:50
Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

Comments are closed.