Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 106/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Muti Mariana2019/12/31
HCL 105/2019privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2019/12/31
HCL 104/2019privind stabilirea si indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni2019/12/31
HCL 103/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Tudose Alex2019/12/31
HCL 102/2019privind modificarea H.C.L. 7/28.02.2019 privind suspendarea activităţii SC OVERSET SERDIS SRL2019/12/31
HCL 101/2019privind aprobarea anularii obligațiilor bugetare principale si accesorii restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local până la data de 31.12.2014 ,de către contribuabilii aflati in stare de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare , de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni2019/12/31
HCL 100/2019privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar 2020 – 20212019/12/31
HCL 99/2019privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii pentru anul 20202019/12/31
HCL 98/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/23
HCL 97/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/20
HCL 96/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/17
HCL 95/2019rivind repartizarea unei sume unitaţii de cult locală Parohia Udaţi2019/11/30
HCL 94/2019privind aprobarea rectificarii nr.6 bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/11/30
HCL 93/2019privind aprobarea organigramei si statul de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2019/11/30
HCL 92/2019privind alocarea unei sume Şcolii Gimnaziale Smeeni2019/11/30
HCL 91/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Lemnaru Florentin2019/11/30
HCL 90/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Moldoveanu Daniela2019/11/30
HCL 89/2019privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ioniţă Elena2019/11/30
HCL 88/2019privind anularea datoriei Liceului Tehnologic Agricol Smeeni înregistrată prin consumul de apă furnizată din sistemul public de alimentare cu apă administrat de către Serviciul Apă-Canal Smeeni2019/11/30

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Smeeni 2010 – 10.2019

Comments are closed.