Hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
Sedinta 31.10.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 28.09.20232023/10/312023-10-31 14:31:00
Sedinta 28.09.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 28.09.20232023/09/282023-09-28 14:29:43
Sedinta 27.09.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 27.09.20232023/09/272023-09-27 14:27:00
Sedinta 14.09.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 14.09.20232023/09/142023-09-14 14:25:44
Sedinta 31.08.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 31.08.20232023/08/312023-08-31 14:23:17
Sedinta 07.08.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 07.08.20232023/08/072023-08-07 14:20:00
Sedinta 31.07.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 31.07.20232023/07/312023-07-31 14:16:00
Sedinta 07.07.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 07.07.20232023/07/072023-07-07 14:15:00
Sedinta 20.06.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 20.06.20232023/06/202023-06-20 14:11:00
Sedinta 24.05.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 24.05.20232023/05/242023-05-24 14:10:00
Sedinta 15.05.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 15.05.20232023/05/152023-05-15 14:07:00
Sedinta 02.05.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 02.05.20232023/05/022023-05-02 14:06:00
Sedinta 28.04.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 28.04.20232023/04/282023-04-28 14:04:00
Sedinta 12.04.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 12.04.20232023/04/122023-04-12 14:02:00
Sedinta 20.03.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 20.03.20232023/03/202023-03-20 12:44:00
Sedinta 07.03.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 07.03.20232023/03/072023-03-07 12:43:00
Sedinta 06.02.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 06.02.20232023/02/062023-02-06 12:41:00
Sedinta 31.01.2023Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta din data de 31.01.20232023/01/312023-01-31 12:37:00
Sedinta 27.12.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 27.12.20222022/12/272022-12-27 08:12:00
Sedinta 09.12.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara din data de 09.12.20222022/12/092022-12-09 08:02:00
Sedinta 28.11.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 28.11.20222022/11/282022-11-28 07:57:00
Sedinta 31.10.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 31.10.20222022/10/312022-10-31 07:54:00
Sedinta 07.10.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara de indata din data de 07.10.20222022/10/072022-10-07 07:51:00
Sedinta 29.09.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 29.09.20222022/09/292022-09-29 07:37:00
Sedinta 31.08.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara de indata din data de 31.08.20222022/08/312022-08-31 10:57:00
Sedinta 22.08.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara din data de 22.08.20222022/08/222022-08-22 10:48:00
Sedinta 16.08.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 16.08.20222022/08/162022-08-16 10:29:00
Sedinta 19.07.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara din data de 19.07.20222022/07/192022-07-19 10:23:00
Sedinta 07.07.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 07.07.20222022/07/072022-07-07 10:21:00
Sedinta 30.06.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 30.06.20222022/06/302022-06-30 09:58:00
Sedinta 14.06.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 14.06.20222022/06/142022-06-14 09:45:00
Sedinta 30.05.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 30.05.20222022/05/302022-05-30 09:42:00
Sedinta 23.05.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 23.05.20222022/05/232022-05-23 09:37:00
Sedinta 13.05.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara din data de 13.05.20222022/05/132022-05-13 09:34:00
Sedinta 18.04.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara din data de 18.04.20222022/04/182022-04-18 09:30:00
Sedinta 15.04.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 15.04.20222022/04/152022-04-15 09:23:00
Sedinta 31.03.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 31.03.20222022/03/312022-03-31 09:13:00
Sedinta 18.03.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta extraordinara din data de 18.03.20222022/03/182022-03-18 09:07:00
Sedinta 28.02.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 28.02.20222022/02/282022-02-28 08:51:00
Sedinta 25.01.2022Hotararile Consiliului Local Smeeni aprobate in sedinta ordinara din data de 25.01.20222022/01/252022-01-25 08:42:00
HCL 49/2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20212021/07/212021-07-21 19:07:00
HCL 48/2021pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Smeeni2021/07/132021-07-13 19:06:00
HCL 47/2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20212021/07/132021-07-13 19:05:00
HCL 46/2021privind aprobarea implementării proiectului ” Înființare creșă în comuna Smeeni, judeţul Buzău”2021/07/132021-07-13 19:04:00
HCL 45/2021privind aprobarea cotelor de combustibil pentru autovehiculele, utilajele și uneltele motorizate aflate în proprietatea UAT comuna Smeeni,judetul Buzau2021/07/132021-07-13 19:03:00
HCL 44/2021Privind: aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Sub Masura 7.2 prin P.N.D.R. , al comunei Smeeni, județul Buzău2021/07/132021-07-13 19:02:00
HCL 43/2021pentru aprobarea implementării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect , in vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri agricole in comuna Smeeni, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei SMEENI2021/07/132021-07-13 19:00:00
HCL 42/2021privind aprobarea implementării proiectului : „ Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) Liceului Tehnologic Agricol Smeeni, in comuna Smeeni,judetul Buzau”2021/07/132021-07-13 18:59:00
HCL 41/2021privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant din cadrul ștatului de funcții al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2021/07/132021-07-13 18:58:00
HCL 40/2021privind repartizarea unei sume Parohiei Smeeni2021/07/132021-07-13 18:57:00
HCL 39/2021privind aprobarea organigramei Spitalului de Boli cronice Smeeni2021/06/302021-06-30 18:57:00
HCL 38/2021privind retragerea comunei Vâlcele din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” , primirea în calitate de nou membru a comunei Cătina , acordarea domnului Andrei Ion ,primarul comunei Smeeni a unui mandat special pentru votarea aprobării retragerii comunei Vâlcele, votarea aprobării primirii comunei Cătina în calitate de membru nou și modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Smeeni este membru asociat2021/06/302021-06-30 18:56:00
HCL 37/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/06/302021-06-30 18:55:00
HCL 36/2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20212021/06/162021-06-16 18:54:00
HCL 35/2021privind completarea Planului de achiziții pentru anul 2021 al comunei Smeeni și aprobarea achiziţionării unui imobil cladire corp principal , anexă și teren intravilan aferent ,in vederea înfiinţării unei creșe în sat Smeeni, comuna Smeeni2021/05/312021-05-31 18:31:00
HCL 34/2021privind înfiinţarea și stabilirea taxei speciale de rebranșare la sistemul public de alimentare cu apă al comunei Smeeni precum și stabilirea termenului de debranșare a consumatorilor2021/05/312021-05-31 18:30:00
HCL 33/2021privind aprobarea ștatului de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2021/05/312021-05-31 18:29:00
HCL 32/2021pentru modificarea și completarea H.C.L. Smeeni nr.4 din 28.01.2021 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile clădiri și teren aferent către Spitalul de Boli Cronice Smeeni2021/05/312021-05-31 18:28:00
HCL 31/2021privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui imobil teren situat în Târgul săptămânal Smeeni , comuna Smeeni pentru înființarea unui spațiu comercial2021/05/312021-05-31 18:27:00
HCL 30/2021privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE ȘI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL DE BOLI CRONICE COMUNA SMEENI JUDEȚUL BUZĂU” Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR/266/8/12021/05/312021-05-31 18:26:00
HCL 29/2021privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20212021/05/042021-05-04 18:25:00
HCL 28/2021privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Agricol Smeeni2021/04/292021-04-29 18:23:00
HCL 27/2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al „Serviciului Apa-Canal”, pe anul 20212021/04/292021-04-29 18:22:00
HCL 26/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2021/04/292021-04-29 18:21:00
HCL 25/2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20212021/04/072021-04-07 18:20:00
HCL 24/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă2021/03/312021-03-31 18:03:00
HCL 23/2021privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stănescu Ion2021/03/312021-03-31 18:02:00
HCL 22/2021privind însuşirea raportului de activitate a asistenţilor personali pe semestrul II al anului 20202021/03/312021-03-31 18:01:00
HCL 21/2021privind aprobarea modului de calcul al compensației și a cuantumului acesteia ,precum și valoarea cotizației UAT Smeeni ,pentru anul 2021, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni „ la care comuna Smeeni este membru asociat2021/03/312021-03-31 17:59:00
HCL 20/2021privind transformarea unui post din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judeţul Buzău2021/03/312021-03-31 17:58:00
HCL 19/2021privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui imobil teren intravilan situat în sat Smeeni , comuna Smeeni2021/03/312021-03-31 17:57:00
HCL 18/2021privind închirierea prin licitatie publică ,cu constituirea dreptului de superficie , a unui teren în suprafata de 50 mp, situat in incinta Târgului Săptămânal Smeeni, teren proprietate privată a comunei Smeeni2021/03/312021-03-31 17:56:00
HCL 17/2021privind închirierea prin licitație publică ,cu constituirea dreptului de superficie , a unui teren în suprafață de 2117 mp,având NC 27417, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate privată a comunei Smeeni2021/03/312021-03-31 17:52:00
HCL 16/2021privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 200 mp,fost service Federalcoop, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate privată a comunei Smeeni,2021/03/312021-03-31 17:50:00
HCL 15/2021privind închirierea prin licitație publică ,cu constituirea dreptului de superficie , a unui teren în suprafață de 2958 mp,având NC 23137, situat în sat Smeeni, comuna Smeeni, teren proprietate privată a comunei Smeeni2021/03/312021-03-31 17:48:00
HCL 14/2021privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport public de persoane2021/03/312021-03-31 17:47:00
HCL 13/2021pentru modificarea HCL nr.52 din 09.11.2020 privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ionescu Simona2021/03/312021-03-31 17:45:00
HCL 12/2021privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Smeeni2021/03/312021-03-31 17:44:00
HCL 11/2021privind revocarea H.C.L. nr.6 din 28.01.2021 pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul cu destinația Clubul copiilor , proprietatea privată a Comunei Smeeni şi aprobarea termenilor contractului de comodat2021/02/262021-02-26 17:43:00
HCL 10/2021privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul U.A.T.C. Smeeni și a A.D.I. Buzău – Mărăcineni2021/02/262021-02-26 17:42:00
HCL 9/2021privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii legii 416/20012021/02/262021-02-26 17:40:00
HCL 8/2021privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul Buzău”2021/01/282021-01-28 17:38:00
HCL 7/2021cu privire la aprobarea implementării proiectului ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul Buzău”2021/01/282021-01-28 17:37:00
HCL 6/2021privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilul cu destinația Clubul copiilor , proprietatea privată a Comunei Smeeni şi aprobarea termenilor contractului de închiriere2021/01/282021-01-28 17:36:00
HCL 5/2021privind aprobarea anularii  obligațiilor bugetare principale si accesorii restante la data de 31.12.2020,  inclusiv, datorate bugetului local până la data de 31.12.2015 ,de către contribuabilii aflati in stare de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare , de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni2021/01/282021-01-28 17:33:00
HCL 4/2021privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile clădiri și teren aferent către Spitalul de Boli Cronice Smeeni2021/01/282021-01-28 17:32:00
HCL 3/2021privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul ștatului de funcții al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2021/01/282021-01-28 17:31:00
HCL 2/2021privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului construcție , Căminul de Nunți Smeeni , în centru de vaccinare împotriva Covid-19 si infiintare acestuia2021/01/282021-01-28 17:28:00
HCL 1/2021privind aprobarea sumelor utilizate din excedentul bugetar al anilor anteriori2021/01/282021-01-28 17:27:00
HCL 72/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/12/282020-12-28 18:29:00
HCL 71/2020privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar 2021 – 20222020/12/282020-12-28 18:27:00
HCL 69/2020privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Vlaicu Georgiana2020/12/282020-12-28 18:25:00
HCL 68/2020privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stănescu Ion2020/12/282020-12-28 18:24:00
HCL 67/2020privind desemnarea reprezentantului legal al Consiliului local al comunei Smeeni în Adunările Generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și în Adunarea Generală a Acționarilor TRANS BUS SA la care comuna Smeeni este membru asociat2020/12/282020-12-28 18:23:00
HCL 66/2020privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii pentru anul 20212020/12/282020-12-28 18:22:00
HCL 65/2020privind stabilirea si indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni pentru anul 20212020/12/282020-12-28 18:20:00
HCL 64/2020privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Smeeni2020/12/282020-12-28 17:53:00
HCL 63/2020privind aprobarea rectificării bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/12/222020-12-22 17:53:00
HCL 62/2020privind aprobarea modificării și completării Planului de achiziții și investiţii pentru anul 20202020/12/222020-12-22 17:52:00
HCL 61/2020privind aprobarea promovării proiectului“Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni – satele aparținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014- 2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale, Obiectivul Specific 8.2, Cod apel: POIM/859/8/2/Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale2020/12/222020-12-22 17:51:00
HCL 60/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/12/182020-12-18 17:49:00
HCL 59/2020privind aprobarea rectificării bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/12/162020-12-16 17:49:00
HCL 58/2020privind aprobarea asocierii/cooperării UAT Smeenicu UAT Gheraseni în vederea depunerii proiectului “Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare Albești, Bălaia, Călțuna,Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni și Udați- Mânzu și Gherăseni – satele apărținătoare- Gherăseni și Sudiți, județul Buzău”2020/12/112020-12-11 17:48:00
HCL 57/2020privind aprobarea achiziţionării unui miniexcavator2020/11/092020-11-09 17:49:00
HCL 56/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-lui Dumitrașcu Ionel2020/11/092020-11-09 17:47:00
HCL 55/2020privind delegarea reprezentanţilor Consiliului local Smeeni în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat aflate pe raza U.A.T. Smeeni, în anul școlar 2020-20212020/11/092020-11-09 17:46:00
HCL 54/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ioniţă Elena2020/11/092020-11-09 17:45:00
HCL 53/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-lui Ciobanu Ion2020/11/092020-11-09 17:44:00
HCL 52/2020privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ionescu Simona2020/11/092020-11-09 17:43:00
HCL 51/2020privind acordarea unui ajutor financiar domnului Stan Viorel Aurel2020/11/092020-11-09 17:40:00
HCL 50/2020privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate privind proiectul ”EXTINDERE ŞI ECHIPARE AMBULATORIU SPITAL DE BOLI CRONICE, COMUNA SMEENI, JUDEŢUL BUZĂU”2020/11/092020-11-09 17:39:00
HCL 49/2020privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Negoiță Veronica Lilica Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău2020/11/092020-11-09 17:38:00
HCL 48/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/11/092020-11-09 17:37:00
HCL 47/2020privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Smeeni, judeţul Buzău, pe principalele domenii de activitate2020/10/272020-10-27 10:28:00
HCL 46/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Smeeni, judeţul Buzău2020/10/272020-10-27 10:26:00
HCL 45/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă2020/10/272020-10-27 10:25:00
HCL 44/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/10/152020-10-15 10:24:00
HCL 43/2020privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni„ la care comuna Smeeni este membru asociat2020/10/152020-10-15 10:23:00
HCL 42/2020privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/09/242020-09-24 10:22:00
HCL 41/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/09/152020-09-15 10:22:31
HCL 40/2020privind însuşirea raportului de activitate a asistenţilor personali pe semestrul I al anului 20202020/09/152020-09-15 10:21:00
HCL 39/2020privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2020/09/152020-09-15 10:20:00
HCL 38/2020Pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.24/15.07.2020, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului proiectului „Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 92020/09/152020-09-15 10:18:00
HCL 36/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/08/182020-08-18 09:17:00
HCL 35/2020Pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.24/15.07.2020, privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului proiectului „Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 92020/08/182020-08-18 09:16:00
HCL 34/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/08/182020-08-18 09:15:00
HCL 33/2020privind alocarea unei sume Liceului Tehnologic Agricol Smeeni și Școlii Gimnaziale Smeeni2020/07/312020-07-31 09:14:00
HCL 32/2020privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/07/312020-07-31 09:13:00
HCL 31/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/07/312020-07-31 09:12:00
HCL 30/2020privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren extravilan ,în vederea înfiinţării unei stații de coborâre de presiune a gazelor naturale, în cadrul proiectului “Înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale în comuna Smeeni,cu satele :Smeeni, Bălaia,, Moisica , Albeşti, Udaţi-Mânzu ,Udaţi-Lucieni și Călţuna, județul Buzău”2020/07/312020-07-31 09:10:00
HCL 29/2020privind acordarea unei prime de instalare medicului Solcan Sabina Alexandra din cadrul Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/07/312020-07-31 09:08:00
HCL 28/2020privind repartizarea unei sume Parohiei Udați-Mânzu2020/07/152020-07-15 09:09:00
HCL 27/2020privind aprobarea Regulamentului ,a procedurilor de emitere și implementare a formatului unic de card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Smeeni2020/07/152020-07-15 09:08:00
HCL 26/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/07/152020-07-15 09:07:00
HCL 25/2020Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Sub Masura 7.2 prin P.N.D.R. , al comunei Smeeni, județul Buzău2020/07/152020-07-15 09:06:00
HCL 24/2020privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico- economici si a bugetului proiectului „Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid -19 la Spitalul de Boli Cronice Smeeni”prin programul O.I.M. 2014-2020-Axa prioritară 92020/07/152020-07-15 09:05:00
HCL 23/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Smeeni in Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/07/152020-07-15 09:04:00
HCL 22/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/07/152020-07-15 09:03:00
HCL 21/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/05/292020-05-29 18:50:00
HCL 20/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/05/042020-05-04 18:49:00
HCL 19/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău, pe anul 20202020/04/302020-04-30 18:50:00
HCL 18/2020privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societãții Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău2020/04/302020-04-30 18:48:00
HCL 17/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău, pe anul 20202020/04/142020-04-14 18:49:00
HCL 16/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/04/142020-04-14 18:46:00
HCL 15/2020privind aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale,, cod SMIS 1269242020/03/312020-03-31 18:46:00
HCL 14/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/03/312020-03-31 18:45:00
HCL 13/2020privind repartizarea unor sume unitaţiilor de cult locale Parohia Sălcioara şi Parohia Smeeni2020/02/282020-02-28 18:26:00
HCL 12/2020privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii legii 416/20012020/02/282020-02-28 18:25:00
HCL 11/2020privind aprobarea utilizării drumurilor comunale şi de exploatare aflate în proprietatea UAT Smeeni de către SC NET ACCESS S.R.L. pentru implementarea obiectivului : „Construire retea fibră optică subterană şi aeriană în judeţul Buzău”2020/02/282020-02-28 18:24:00
HCL 10/2020privind implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție: Studiu de fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Smeeni , judeţul Buzau ”2020/02/282020-02-28 18:23:00
HCL 9/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/02/202020-02-20 18:04:00
HCL 8/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al „Serviciului Apa-Canal”, pe anul 20202020/01/312020-01-31 17:59:00
HCL 7/2020privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/01/312020-01-31 17:58:00
HCL 6/2020privind aprobarea desemnării doamnei Predescu Olga ca persoană responsabilă cu Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale2020/01/312020-01-31 17:57:00
HCL 5/2020privind însuşirea raportului de activitate a asistenţilor personali pe semestrul II al anului 20192020/01/312020-01-31 17:56:00
HCL 4/2020privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni„ la care comuna Smeeni este membru asociat2020/01/312020-01-31 17:55:00
HCL 3/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/01/312020-01-31 17:54:00
HCL 2/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/01/312020-01-31 17:53:00
HCL 1/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/01/312020-01-31 17:52:00
HCL 106/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Muti Mariana2019/12/312019-12-31 19:47:00
HCL 105/2019privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2019/12/312019-12-31 19:46:00
HCL 104/2019privind stabilirea si indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni2019/12/312019-12-31 19:45:00
HCL 103/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Tudose Alex2019/12/312019-12-31 19:44:00
HCL 102/2019privind modificarea H.C.L. 7/28.02.2019 privind suspendarea activităţii SC OVERSET SERDIS SRL2019/12/312019-12-31 19:43:00
HCL 101/2019privind aprobarea anularii obligațiilor bugetare principale si accesorii restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local până la data de 31.12.2014 ,de către contribuabilii aflati in stare de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare , de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni2019/12/312019-12-31 19:41:00
HCL 100/2019privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar 2020 – 20212019/12/312019-12-31 19:40:00
HCL 99/2019privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii pentru anul 20202019/12/312019-12-31 19:39:00
HCL 98/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/232019-12-23 19:38:00
HCL 97/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/202019-12-20 19:37:00
HCL 96/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/172019-12-17 19:37:00
HCL 95/2019rivind repartizarea unei sume unitaţii de cult locală Parohia Udaţi2019/11/302019-11-30 19:15:00
HCL 94/2019privind aprobarea rectificarii nr.6 bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/11/302019-11-30 19:14:00
HCL 93/2019privind aprobarea organigramei si statul de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2019/11/302019-11-30 19:13:00
HCL 92/2019privind alocarea unei sume Şcolii Gimnaziale Smeeni2019/11/302019-11-30 19:12:00
HCL 91/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Lemnaru Florentin2019/11/302019-11-30 19:11:00
HCL 90/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Moldoveanu Daniela2019/11/302019-11-30 19:10:00
HCL 89/2019privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ioniţă Elena2019/11/302019-11-30 19:09:00
HCL 88/2019privind anularea datoriei Liceului Tehnologic Agricol Smeeni înregistrată prin consumul de apă furnizată din sistemul public de alimentare cu apă administrat de către Serviciul Apă-Canal Smeeni2019/11/302019-11-30 19:08:00

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Smeeni 2010 – 10.2019

Comments are closed.