Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 21/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/05/29
HCL 20/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/05/04
HCL 19/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău, pe anul 20202020/04/30
HCL 18/2020privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societãții Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău2020/04/30
HCL 17/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău, pe anul 20202020/04/14
HCL 16/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/04/14
HCL 15/2020privind aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale,, cod SMIS 1269242020/03/31
HCL 14/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/03/31
HCL 13/2020privind repartizarea unor sume unitaţiilor de cult locale Parohia Sălcioara şi Parohia Smeeni2020/02/28
HCL 12/2020privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii legii 416/20012020/02/28
HCL 11/2020privind aprobarea utilizării drumurilor comunale şi de exploatare aflate în proprietatea UAT Smeeni de către SC NET ACCESS S.R.L. pentru implementarea obiectivului : „Construire retea fibră optică subterană şi aeriană în judeţul Buzău”2020/02/28
HCL 10/2020privind implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție: Studiu de fezabilitate privind „Infiintare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Smeeni , judeţul Buzau ”2020/02/28
HCL 9/2020privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20202020/02/20
HCL 8/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al „Serviciului Apa-Canal”, pe anul 20202020/01/31
HCL 7/2020privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/01/31
HCL 6/2020privind aprobarea desemnării doamnei Predescu Olga ca persoană responsabilă cu Registrul de evidenţă a datoriei publice locale a unităţii administrativ teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale2020/01/31
HCL 5/2020privind însuşirea raportului de activitate a asistenţilor personali pe semestrul II al anului 20192020/01/31
HCL 4/2020privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău — Mărăcineni„ la care comuna Smeeni este membru asociat2020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2020/01/31
HCL 2/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 20202020/01/31
HCL 1/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni, judeţul Buzău2020/01/31
HCL 106/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Muti Mariana2019/12/31
HCL 105/2019privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului de Boli Cronice Smeeni2019/12/31
HCL 104/2019privind stabilirea si indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul U.A.T. comuna Smeeni2019/12/31
HCL 103/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Tudose Alex2019/12/31
HCL 102/2019privind modificarea H.C.L. 7/28.02.2019 privind suspendarea activităţii SC OVERSET SERDIS SRL2019/12/31
HCL 101/2019privind aprobarea anularii obligațiilor bugetare principale si accesorii restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate bugetului local până la data de 31.12.2014 ,de către contribuabilii aflati in stare de insolventa sau in stare de imposibilitate a achitarii obligațiilor fiscal-bugetare , de pe raza administrativ teritorială a comunei Smeeni2019/12/31
HCL 100/2019privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza comunei Smeeni, pentru anul școlar 2020 – 20212019/12/31
HCL 99/2019privind aprobarea Planului de achizitii si investiţii pentru anul 20202019/12/31
HCL 98/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/23
HCL 97/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/20
HCL 96/2019privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/12/17
HCL 95/2019rivind repartizarea unei sume unitaţii de cult locală Parohia Udaţi2019/11/30
HCL 94/2019privind aprobarea rectificarii nr.6 bugetului propriu al comunei Smeeni,judeţul Buzău,pe anul 20192019/11/30
HCL 93/2019privind aprobarea organigramei si statul de funcţii al Spitalului de Boli cronice Smeeni2019/11/30
HCL 92/2019privind alocarea unei sume Şcolii Gimnaziale Smeeni2019/11/30
HCL 91/2019privind acordarea unui ajutor financiar domnului Lemnaru Florentin2019/11/30
HCL 90/2019privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Moldoveanu Daniela2019/11/30
HCL 89/2019privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Ioniţă Elena2019/11/30
HCL 88/2019privind anularea datoriei Liceului Tehnologic Agricol Smeeni înregistrată prin consumul de apă furnizată din sistemul public de alimentare cu apă administrat de către Serviciul Apă-Canal Smeeni2019/11/30

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Smeeni 2010 – 10.2019

Comments are closed.